Chronisch aandoeningen zoals HS, kunnen financiële moeilijkheden met zich meebrengen. Omdat het zorgsysteem in België heel anders in elkaar zit, hebben we een overzicht gemaakt van de mogelijkheden met betrekking tot financiële ondersteuning in Vlaanderen. Let op, deze informatie geldt momenteel enkel voor het Vlaams Gewest. Woon je in het Brussels of Waals gewest kunnen sommige ondersteuningsmaatregelen voor jou niet gelden.

Algemene toeslagen, maatregelen en tegemoetkomingen

In Vlaanderen zijn er diverse toeslagen en tegemoetkomingen om bijvoorbeeld gezinnen met een lager inkomen te ondersteunen. Hieronder vind je een overzicht van de maatregelen die er zijn en waar je terecht kan voor meer informatie.

Groeipakket voor kinderen

Elk kind in Vlaanderen heeft recht op een Groeipakket (de vroegere kinderbijslag). Dit bestaat uit een startbedrag (het vroegere kraamgeld of adoptiepremie), een maandelijks basisbedrag en een schoolbonus. In bepaalde situaties kan je nog rekenen op extra toeslagen en voordelen zoals bijvoorbeeld de sociale toeslag, de ondersteuningstoeslag, kinderopvangtoeslag, kleutertoeslag, schooltoeslag, wezentoeslag, pleegzorgtoeslag en zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Alle informatie vind je op groeipakket.be

Belastingvermindering voor de kosten voor kinderopvang

De kosten voor de kinderopvang van je kinderen kunnen deels gerecupereerd worden via de belastingaangifte. Meer informatie vind je op Kosten voor kinderopvang | Wikifin

Mantelzorg

Als je zelf zorgt voor een hulpbehoevende (tijdelijk of permanent) vriend of familielid, kan het zijn dat je recht hebt op een mantelzorgpremie. Ook als je zelf hulpbehoevend bent en je krijgt veel hulp van een vriend en/of familielid, kan deze persoon eventueel recht hebben op een mantelzorgpremie. Ook zijn er opties om je werk tijdelijk volledig te onderbreken of minder uren te gaan werken om voor iemand te zorgen. 

Meer info over de ondersteuningsmaatregelen met betrekking tot mantelzorg vind je op  Voor een zieke zorgen | Vlaanderen.be

Geldzaken themanummer HPV

Toeslagen en maatregelen met betrekking tot gezondheidszorg

Maximumfactuur

In België is er een systeem (de maximumfactuur of MAF) dat ervoor zorgt dat de uitgaven voor geneeskundige verzorging binnen de perken blijven. Als de medische kosten die je zelf moet betalen (na tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering) van jou en je gezinsleden in de loop van het jaar een maximumbedrag bereiken, betaalt het ziekenfonds de kosten die daar later nog bijkomen volledig terug.

Je moet hiervoor niets doen. Je ziekenfonds houdt je medische kosten bij en als je het maximumbedrag overschrijdt, betaalt je ziekenfonds ze automatisch maandelijks terug.

Verhoogde tegemoetkoming

In sommige situaties kun je recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. Hierdoor betaal je minder voor je gezondheidszorg, bijvoorbeeld bij de dokter, bij een ziekenhuisopname of voor geneesmiddelen. Er zijn verschillende categorieën van mensen die hier recht op hebben. Sommige mensen krijgen het automatisch, anderen moeten het aanvragen. Meer informatie vind je op Verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen | Vlaanderen.be of bij je ziekenfonds.

Statuut Chronische aandoening

Dit statuut krijg je als je grote uitgaven hebt voor geneeskundige verzorgen of je geniet van het forfait chronische zieken. Indien je in aanmerking komt, kent je ziekenfonds dit statuut automatisch toe voor een periode van 2 jaar waarna het van jaar tot jaar kan worden verlengd. 

Met dit statuut krijg je automatisch ook een vermindering van het grensbedrag van maximumfactuur.

Zorgforfait voor chronisch zieken

Dit is een forfait dat de verplichte ziekteverzekering voorziet aan chronisch zieken die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je ziekenfonds kent je deze tegemoetkoming normaal automatisch toe als je aan de voorwaarden voldoet. 

Meer info vind je op Forfait voor chronisch zieken | RIZIV (fgov.be)

Vlaamse Sociale Bescherming

Elke Vlaming betaalt jaarlijks een bedrag voor de Vlaamse Sociale Bescherming (de Zorgkas). Hierdoor kunnen mensen die veel zorg nodig hebben, maandelijks een tegemoetkoming ontvangen. 

Mensen die zwaar zorgbehoevend zijn of personen met een fysieke of mentale beperking, kunnen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, recht hebben op een zorgbudget of basisondersteuningsbudget. 

Alle informatie over de voorwaarden, bedragen en hoe aan te vragen, vind je op Zorgbudget | Vlaamse sociale bescherming

Tegemoetkoming voor pijnstillers voor chronisch zieken

Chronisch zieken kunnen rekenen op een tegemoetkoming van 75% voor bepaalde pijnstillers. 

Het gaat hierbij om kankerpijn, chronische artritis/artrosepijn, neurogene of neuropatische pijn van centrale of perifere oorsprong, perifere vasculaire pijn, postchirurgische pijn en fibromyalgie. 

De vergoeding is mogelijk voor paracetamol en in sommige gevallen voor acetylsalicylzuur, codeïne, codeïnefosfaat en coffeïne. Je huisarts dient hiervoor een aanvraag in bij de adviserend arts van je ziekenfonds. Als je aanvraag wordt goedgekeurd, heb je levenslang recht op de terugbetaling.

Terugbetaling actieve verbandmiddelen voor chronische wonden

Als je aan chronische wonden lijdt, komt de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging tussen in de prijs van de actieve verbandmiddelen, op voorschrift en na machtiging van het ziekenfonds. 

Als je HS hebt en je hebt wonden die na 6 weken nog niet genezen zijn, kan je recht hebben op een terugbetaling van 20% van de publieksprijs. De rest komt in aanmerking voor de maximumfactuur.

Op Terugbetaling van actieve verbandmiddelen om chronische wonden te verzorgen | RIZIV (fgov.be) vind je een lijst van de actieve verbandmiddelen die worden terugbetaald.

Denk je hiervoor in aanmerking te komen, vraag aan je behandelend arts of je dermatoloog om een aanvraag in te dienen bij de adviserend arts van het ziekenfonds.

Als je goedkeuring krijgt is dit geldig voor maximum 3 maanden. Dit kan tot maximaal 3 keer verlengd worden met een nieuwe periode van maximum 3 maanden. Indien nodig kan de goedkeuring nog verlengd worden na 1 jaar behandeling.

Psychische hulp

Er is momenteel een heel gevarieerd aanbod van terugbetaling van psychotherapie en psychologische zorg. De terugbetalingen verschillen per ziekenfonds en zelfs tussen verschillende provincies binnen eenzelfde ziekenfonds. Om meer informatie hierover te ontvangen kan je best contact opnemen met je ziekenfonds.

Kinderen en jongvolwassenen (tot en met 23 jaar) kunnen sinds februari 2024 gratis naar geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen. Dus als je zelf of je kind nood heeft aan psychisch hulp, vraag zeker op voorhand of de betreffende psycholoog geconventioneerd is, want dan betaal je namelijk niets.

zorgen geldzaken hidradenitis

Maatregelen met betrekking tot werk en studie

Arbeidsongeschiktheid

Kun je niet werken door medische redenen? Dan zijn er verschillende mogelijkheden, zoals een arbeidsongeschiktheidsuitkering, invaliditeitsuitkering, integratietegemoetkoming, inkomensvervangende tegemoetkoming en leefloon van het OCMW. 

Voor meer informatie, neem je best contact op met je ziekenfonds of plaatselijk OCMW.

Werken met een beperking

Als je te maken hebt met een aandoening die het moeilijk maakt om te gaan werken, kan je samen met de VDAB kijken welke mogelijkheden er bestaan. De VDAB moet hiervoor je beperking erkennen als arbeidsbeperking. Indien deze beperking erkent wordt, heb je recht op begeleiding en tegemoetkoming.

Socio-professionele re-integratie

Als je door gezondheidsproblemen je beroepsactiviteiten hebt moeten stopzetten en je kan je vroegere werk niet meer opnieuw opnemen, dan bestaat er hulp om toch weer te gaan werken.
In dit traject kan je geholpen worden om opnieuw een plek te vinden op de arbeidsmarkt, door middel van oriëntatie, opleiding, enzovoort. Om dit te kunnen doen moet je contact opnemen met de adviserend geneesheer van de ziekenfonds. Ook kan je contact opnemen met de terug-aan-het werk coach van je ziekenfonds om de mogelijkheden te bespreken.

Naar school met een beperking

In het Vlaamse basis-, secundair en hoger onderwijs bestaan er specifieke procedures voor het toekennen van aanpassingen indien een leerling een functiebeperking heeft. In het basis- en secundair onderwijs kan dit aangevraagd worden bij de leerkracht of schooldirectie. In het hoger onderwijs is dit bij het aanspreekpunt voor studenten.

Geldzaken Hidradenitis

Extra informatie

Heb je nood aan meer informatie of ondersteuning? Dan neem je best contact op met je ziekenfonds en/of lokale OCMW.

Nuttige websites

https://www.rechtenverkenner.be : Op deze website kan je per gemeente nagaan op welke ondersteuningsmaatregelen je eventueel recht zou kunnen hebben.

https://www.caw.be : Voor maatschappelijke ondersteuning op heel erg veel gebieden kan je terecht bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk.

Werken met een beperking

Als je te maken hebt met een aandoening die het moeilijk maakt om te gaan werken, kan je samen met de VDAB kijken welke mogelijkheden er bestaan. De VDAB moet hiervoor je beperking erkennen als arbeidsbeperking. Indien deze beperking erkent wordt, heb je recht op begeleiding en tegemoetkoming.

Socio-professionele re-integratie

Als je door gezondheidsproblemen je beroepsactiviteiten hebt moeten stopzetten en je kan je vroegere werk niet meer opnieuw opnemen, dan bestaat er hulp om toch weer te gaan werken.
In dit traject kan je geholpen worden om opnieuw een plek te vinden op de arbeidsmarkt, door middel van oriëntatie, opleiding, enzovoort. Om dit te kunnen doen moet je contact opnemen met de adviserend geneesheer van de ziekenfonds. Ook kan je contact opnemen met de terug-aan-het werk coach van je ziekenfonds om de mogelijkheden te bespreken.

Naar school met een beperking

In het Vlaamse basis-, secundair en hoger onderwijs bestaan er specifieke procedures voor het toekennen van aanpassingen indien een leerling een functiebeperking heeft. In het basis- en secundair onderwijs kan dit aangevraagd worden bij de leerkracht of schooldirectie. In het hoger onderwijs is dit bij het aanspreekpunt voor studenten.