Disclaimer

De Hidradenitis Patiënten Vereniging (HPV) is een onafhankelijke patiëntenvereniging. De HPV ontvangt van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een PGO instellingssubsidie. Tevens is de HPV aangesloten bij Huid Nederland en via Huid Nederland bij de Patiënten Federatie en Ieder(In).

De content op deze website heeft altijd ten doel om de lezer te informeren en te inspireren. Wij informeren lezers onder andere over behandelmethoden en/of medicijnen, maar de HPV kan nadrukkelijk géén behandelingen of medicijnen voorschrijven. Raadpleeg altijd eerst uw arts alvorens u gebruik maakt van behandelingen, verbandmiddelen en/of medicijnen. De op deze website vermeldde informatie geeft niet noodzakelijkerwijs de mening van het bestuur van de HPV of haar medisch adviseurs weer.

De content op deze website is door de HPV met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch aanvaarden we geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van de inhoud. De HPV is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan, maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient via mail aan ons te worden gevraagd. Voor vragen kun je met ons telefonisch of via mail contact opnemen.  Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.