Wat is HiCare dermatologie?

In het ziekenhuis of een huidcentrum is de dermatoloog (hoofd)behandelaar van hidradenitis. Alle dermatologen hebben basiskennis over HS. Behandeling vindt in beginsel plaats op basis van de de richtlijnen voor HS van de NVDV.

Een aantal dermatologen of dermatologische centra hebben extra kennis op het gebied van de behandeling van HS. Wij noemen dit ‘dermatologen-plus’ of Hidradenitis Care dermatologen, afgekort HiCare. Het expertise centrum HS van het Erasmus MC in Rotterdam en de afdeling dermatologie van het UMC Groningen zijn de plaatsen waar mensen met de meest ernstige hidradenitis behandeld worden. In samenwerking met deze centra zijn de afgelopen jaren HiCare dermatologen bijgeschoold.

HiCare netwerk

De HPV heeft samen met Erasmus MC en UMCG het HiCare netwerk in kaart gebracht, om mensen met HS de juiste zorg op de juiste plek te bieden. We streven naar snelle en goede diagnosestelling, eenduidige behandelwijzen en goede nazorg. Bovendien zorgen we voor eenduidige informatie en benadrukken we het belang van hulp bij wondverzorging en psychische belasting bij HS. Dit netwerk bouwen we verder uit.

Het is niet zo dat de hele afdeling of poli dermatologie van een ziekenhuis op de kaart behoort tot het HiCare netwerk. Vraag wel altijd specifiek om een afspraak met de genoemde dermatoloog.

Expertise centra HS:

 • mw prof dr B. Horvath,  UMC Groningen
 • dhr dr H.H. van der Zee,  Erasmus MC,  Rotterdam

HiCare netwerk ‘dermatologen+plus’:

 • mw dr J. Dickinson-Blok, Meander Medisch Centrum, Amersfoort
 • mw dr I. Janse, Meander Medisch Centrum, Amersfoort
 • mw drs F.M. Homan, ZGT (Ziekenhuisgroep Twente) Almelo
 • dhr dr L.W. Barkema,, Antonius Zorggroep, Sneek
 • mw dr J.R. Spoo, Ommelander Ziekenhuis, Winschoten
 • mw drs. C.J. Houtman, Dermahaven, Rotterdam
 • dhr dr R.H. Houwing, Deventer Ziekenhuis, Deventer
 • mw dr A.M.G. Langewouters, Deventer Ziekenhuis,  Deventer
 • mw dr D. van Rappard, Spaarne Ziekenhuis, Haarlem
 • dhr dr G. van Rooijen, Spaarne Ziekenhuis, Haarlem
 • mw prof dr  R. Driessen, Radboud Ziekenhuis,  Nijmegen
 • dhr dr J.R. Mekkes, Amsterdam UMC en Huid Medisch Centrum, Universitair Medisch Centrum, Amsterdam
 • mw dr A. Galimont-Collen, dermaTeam,  Middelburg/Goes
 • dhr drs W. Touwslager, Catharina Ziekenhuis,  Eindhoven
 • dhr dr E.M. Baerveldt, IJsselland Ziekenhuis, Capelle a/d IJssel
 • drs K. Munte, Maasstad Ziekenhuis,  Rotterdam|
 • dhr drs B. Prens, Amphia Ziekenhuis,  Breda
 • dhr drs O. Dankerlui, Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, Tilburg
 • mw drs C.A.B.C. Thissen, Laurentius,  Roermond
 • dhr drs B. Pi van de Venne, Laurentius,  Roermond

Geef je waardering voor je zorgverlener op:www.zorgkaartnederland.nl

In België:

mw drs An Vanderpitte, Ziekenhuis Zuid-Oost-Limburg,  Genk