Wat is HiCare dermatologie?

In het ziekenhuis of een huidcentrum is de dermatoloog (hoofd)behandelaar van hidradenitis. Alle dermatologen hebben basiskennis over HS. Behandeling vindt in beginsel plaats op basis van de de richtlijnen voor HS van de NVDV.

Een aantal dermatologen of dermatologische centra hebben extra kennis op het gebied van de behandeling van HS. Wij noemen dit ‘dermatologen-plus’ of Hidradenitis Care dermatologen, afgekort HiCare. Het expertise centrum HS van het Erasmus MC in Rotterdam en de afdeling dermatologie van het UMC Groningen zijn de plaatsen waar mensen met de meest ernstige hidradenitis behandeld worden. In samenwerking met deze centra zijn de afgelopen jaren HiCare dermatologen bijgeschoold.

De HPV heeft samen met Erasmus MC en UMCG het HiCare netwerk in kaart gebracht, om mensen met HS de juiste zorg op de juiste plek te bieden. We streven naar snelle en goede diagnosestelling, eenduidige behandelwijzen en goede nazorg. Bovendien zorgen we voor eenduidige informatie en benadrukken we het belang van hulp bij wondverzorging en psychische belasting bij HS. Dit netwerk bouwen we verder uit.

Het is niet zo dat de hele afdeling of poli dermatologie van een ziekenhuis op de kaart behoort tot het HiCare netwerk. Vraag wel altijd specifiek om een afspraak met de genoemde dermatoloog.

Expertise centra HS:

mw prof dr B. Horvath,  UMC Groningen
dhr dr H.H. van der Zee,  Erasmus MC,  Rotterdam

HiCare netwerk ‘dermatologen+plus’:

mw dr J. Dickinson-Blok, Nij Smellinghe, Drachten
mw dr I. Janse, Meander Medisch Centrum, Amersfoort
mw drs F.M. Homan, ZGT (Ziekenhuisgroep Twente) Almelo
dhr dr F.W.L. Leeman, Antonius Zorggroep, Sneek
mw dr J.R. Spoo, Ommelander Ziekenhuis, Winschoten
mw drs. C.J. Houtman, Dermahaven, Rotterdam
dhr dr R.H. Houwing, Deventer Ziekenhuis, Deventer
mw dr A.M.G. Langewouters, Deventer Ziekenhuis,  Deventer
mw dr D. van Rappard, Spaarne Ziekenhuis, Haarlem
dhr dr G. van Rooijen, Spaarne Ziekenhuis, Haarlem
mw dr R. Driessen, Radboud Ziekenhuis,  Nijmegen
dhr dr J.R. Mekkes, Universitair Medisch Centrum,  Amsterdam
mw dr A. Galimont-Collen, dermaTeam,  Middelburg/Goes
dhr drs W. Touwslager, Catharina Ziekenhuis,  Eindhoven
dhr dr E.M. Baerveldt, Bravis Ziekenhuis,  Bergen op Zoom
drs K. Munte, Maasstad Ziekenhuis,  Rotterdam|
dhr drs B. Prens, Amphia Ziekenhuis,  Breda
dhr drs O. Dankerlui, Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, Tilburg
mw drs C.A.B.C. Thissen, Laurentius,  Roermond
dhr drs B. Pi van de Venne, Laurentius,  Roermond

In België:

mw drs An Vanderpitte, Ziekenhuis Zuid-Oost-Limburg,  Genk