Niet zichtbaar, maar even pijnlijk is ook het aangetaste zelfbeeld en het  psychische leed dat verscholen gaat achter HS. Actrice Margôt Ros maakte voor de Awarenessweek twee kwetsbare en indrukwekkende beeldinterviews die beschrijven wat HS met iemand doet.

 

“Door de beginnende en ernstige aangedane plekken te laten zien die hidradenitis veroorzaakt, hopen we mensen te bereiken die nog niet weten wat ze hebben”, vertelt Mirella van de Bunte, voorzitter van de Hidradenitis Patiëntenvereniging. “Dat ze zich erin herkennen en naar de huisarts gaan. Dat is ook de reden dat de mensen die hieraan hebben meegewerkt echt een drempel over zijn gegaan, om HS meer bekendheid te geven. Ontzettend moedig, want de meesten verstoppen de plekken áltijd onder kleding. Ja, zelfs bij intiem contact. HS heeft een flinke impact op het leven van naar schatting 200.000 mensen in Nederland die enige vorm van hidradenitis hebben.”

Drempel over voor meer bekendheid

Indringende video’s waarbij Margôt Ros in het leven duikt van Elouisa en Sabrina. Click op de foto en bekijk het hele interview.

Aangrijpend beeldinterview over hoe het leven van Elouisa beïnvloed wordt door de ernstig chronische huidzieke Hidradenitis. Margôt Ros maakt een wandeling en komt tot de kern van het leven met HS. Hoe beheerst hidradenitis het leven van Elouisa en waar loopt ze tegenaan. Een emotionele wandeling waar ook het psychische leed wat met deze huidziekte naar voren komt.

Margôt gaat ook in gesprek met Dermatoloog Patrick Kemperman over zijn ervaringen. Maar ook zeker hoe kun je omgaan met HS en waar kunnen artsen helpen.

Intrigerend beeldinterview over hoe het leven van Sabrina beïnvloed wordt door de ernstig chronische huidziekte hidradenitis. Margôt Ros interviewd Sabrina op een prachtige locatie en komt echt tot de kern. Ze neemt ons mee in de gevoelens en gedachten die loskomen in Sabrina’s leven. Wat kan ze nog wel en wat zijn de uitdagingen die ze tegenkomt in haar leven met HS.

Om meer duidelijkheid te scheppen over de huidziekte en waar artsen kunnen helpen stelt Margôt ook enkele vragen aan Patrick Kemperman.