We krijgen regelmatig vragen naar bacteriofagen als behandeling voor hidradenitis, mede door de aandacht die dit in de media heeft gehad. Helaas is het antwoord niet zo simpel.

Wat zijn bacteriofagen

Bacteriofagen zijn goede virussen die ingezet worden om bacteriën te doden. Recent onderzoek laat ook zien dat sommige bacteriofagen een anti-inflammatoire werking hebben en helpen met het in balans brengen van de huidflora. In een aantal landen worden bacteriofagen al jaren ingezet bij de behandeling van hidradenitis en inmiddels is er steeds meer interesse voor deze behandeling in de westerse geneeskunde.

Informatievideo

HPV-vrijwilliger Susanne reisde naar Leuven in België om Rob Lavigne te interviewen over bacteriofagenonderzoek en mogelijkheden van fagentherapie bij mensen met HS. Rob is een absolute expert op dit onderwerp, beantwoordde al onze vragen en schetst een reëel beeld.

Nederlandstalig

Engels ondertiteld

Ervaringen

Er zijn patiënten die melden baat te hebben bij de behandeling, maar ook patiënten die er geen baat bij hebben. Goed wetenschappelijk onderzoek naar het effect (en veiligheid) van de behandeling met bacteriofagen in hidradenitis patiënten ontbreekt. Er zijn momenteel wel onderzoeken in de opstartfase, maar de resultaten zullen pas over een paar jaar bekend zijn. In Nederland is zowel onderzoek als behandeling met bacteriofagen niet toegestaan in de behandeling van hidradenitis. De meeste Nederlandse artsen zullen dus geen bacteriofagen kunnen adviseren en zij kunnen deze niet voorschrijven. Op dit moment wordt het door zorgverzekeraars dan ook niet vergoed.

Onderzoek

Wij als vereniging, maar ook enkele dermatologen volgen de onderzoeken in andere landen met interesse, maar we verwachten niet dat deze behandeling binnen 10 à 15 jaar beschikbaar zal zijn voor hidradenitis patiënten in de Nederlandse gezondheidszorg.

Nieuwsartikelen

Artikel Trouw 11 maart 2023
Is de ‘oude vijand’ van hardnekkige bacteriën beter dan antibiotica? Microbioloog Stan
Brouns zoekt het uit

Artikel Volkskrant 18 maart 2023, blz 22, Boeken & Wetenschap
Wetenschappers gaan zelden in één streep op het doel af. Een ode aan de onverwachte
ontdekkingen. Vandaag: hoe moleculair microbioloog Véronique Ongenae ontdekte dat
bacteriën hun celwand inzetten om zich te verstoppen voor virussen.