Bereid een bezoek aan de arts goed voor

Als je een bezoek aan je huisarts, dermatoloog of andere zorgverlener goed voorbereidt, is de kans groter dat je de antwoorden krijgt die je zoekt in plaats van dat er nog meer vragen ontstaan. We zetten een aantal praktische zaken voor je op een rij.

Belangrijkste tips voor een bezoek aan je (huis)arts

 • Schrijf klachten en vragen op, zodat je deze niet vergeet.
 • Neem de volgende zaken mee:
 1. Afspraakbevestiging;
 2. Verwijskaart;
 3. verzekeringsbewijs en ID;
 4. indien van toepassing: een korte samenvatting van je ziektegeschiedenis;
 5. een overzicht van de medicijnen die je gebruikt (of waar je juist niet tegen kunt).

Algemene tips voor gesprekken met zorgverleners

Denk vooraf na over:

 • wat je al weet van de ziekte;
  • wat je wilt horen over de ziekte, de behandelingsmogelijkheden en de vooruitzichten;
  • of de ziekte in jouw familie voorkomt;
  • speciale wensen voor behandeling;
  • wat de zorgverlener moet weten over jouw persoonlijke omstandigheden? (bijvoorbeeld werk, thuissituatie, levensovertuiging).
 • Schrijf vragen op en bespreek ze puntsgewijs met de zorgverlener. Het is verstandig om onder iedere vraag ruimte open te laten voor het maken van aantekeningen.
 • Bereid je vragen met iemand samen voor, bijvoorbeeld je partner of een verpleegkundige.
 • Het is aan te raden om iemand die je vertrouwt mee te nemen naar het gesprek. Deze persoon kan dan ook aantekeningen maken van het gesprek. 
 • Stel vooral ‘open’ vragen. Dus: “Hoe moet het nu verder met mijn werk?”, in plaats van: “Denkt u dat ik nog kan werken?”.
 • Sommige vragen zijn belangrijker dan andere. Bepaal bij iedere afspraak van tevoren welke vragen je in ieder geval wilt stellen want een consult is (helaas) maar kort. 
 • Als je veel vragen hebt, vermeld dit dan bij het maken van de afspraak. Als je een uitvoerig gesprek wilt hebben, wordt hiervoor meestal extra tijd gereserveerd.
 • Vraag om uitleg van medische termen! 
 • Herhaal in eigen woorden wat de zorgverlener heeft gezegd. Dan blijkt tijdens het gesprek al of je het goed hebt begrepen.
 • Heb je tijdens het gesprek niet al jouw vragen kunnen stellen, maak dan een nieuwe afspraak. 
 • Kom je er niet uit, dan kun je ook contact zoeken met de HPV.

We hebben een handige gesprekskaart ontwikkeld die je ook als hulpmiddel kunt gebruiken.