door Beau Konijn

Een nieuw jaar is weer aangebroken, 2024 is van start gegaan. Vaak neem je je ieder jaar weer opnieuw hetzelfde voor: gezonder leven, beter eten, stoppen met roken, meer bewegen, meer tijd voor jezelf maken, en meer.. Je begint vol goede moed, maar vaak belanden de voornemens na een aantal weken alweer in de ijskast voor het volgende jaar. Dit jaar gaan we het echter anders doen! We gaan ervoor zorgen dat je je ijskast minder nodig gaat hebben en je na máánden nog plezier hebt van je gezette stapjes.

Voornemens werken niet

Goede voornemens zijn al gedoemd te mislukken voordat het jaar goed en wel begonnen is, want met een goed voornemen en een beetje positief denken kom je er vaak niet. Mensen hebben vaak geen idee wat er allemaal voor nodig is om het te laten slagen.

Gebruik intenties

In het geval van voornemens is het noodzakelijk om ze ook om te zetten naar intenties. Of eigenlijk: goede voornemens verpakt in een ander jasje. Bij intenties gaat het namelijk om een continu, dynamische doelstelling in het moment. Klinkt misschien een beetje vaag, maar het gaat veel meer over een koppeling maken met wie of hoe je bent en met name wie je wilt zijn (je identiteit).

In je brein hebben zich al allerlei identiteiten genesteld. Denk bijvoorbeeld aan: ‘Ik ben geen sporter’, ‘Ik ben een bourgondiër’, ‘Ik ben te dik’, ‘Ik ben niet goed genoeg’. Als je daar geen zicht op hebt, lukt het je niet om je ineens een sporter, gezonder, of tevredener met jezelf te voelen. Wat gaat helpen is dat je niet alleen je gedrag verandert, maar ook een paar lagen dieper werken aan je identiteit.

anders doen dit jaar - blog Beau

Een laagje dieper

Denk aan wie jij tot nu toe altijd ‘bent’ geweest. Strookt dat met de persoon die je wilt zijn? zo niet… Waar gelooft diegene in? Wat wil je veranderen? Welke vaardigheden heeft die persoon aan boord om dit uit te voeren? Onderneem actie vanuit de nieuwe identiteit en de persoon die je wilt vormen.

Je eigen plan trekken

Juist aan het begin van het jaar voelen mensen een motivatiegolf om in actie te komen. Voor sommige begint dat bij externe motivatie, sportschoolabonnement is een stukje goedkoper, vrienden om je heen gaan aan de slag, etc. Vaak vormt die externe motivatie zich om in interne motivatie als je ervaart wat het je kan opleveren. Je voelt je fitter, lekkerder in je vel, blijer en hebt meer energie. Wel is het hierbij belangrijk of je je richt op je eigen intenties of meegaat in de intenties die anderen nastreven. Trek hierbij je eigen plan, hoewel een buddy natuurlijk ook altijd een beetje kan meehelpen.

Beau’s tips voor 2024

Begin pas in februari

Uit onderzoek is gebleken dat je het beste kan starten met nieuwe intenties in februari. Dan is het jaar al even begonnen en de naweeën van decembermaand zijn neergedaald. Je kunt veel realistischer naar je intenties kijken en je werkwijze daarop aanpassen. Je voorkomt hiermee dat je te snel, impulsief en hard van start gaat, zoals merendeel van de mensen om je heen. Overigens blijkt uit onderzoek dat ook augustus een hele gunstige maand is.

Het leven is een marathon, geen sprint

Als mensen zijn we nummer 1 in het maken van onrealistische doelen. We gaan liever voor kort maar krachtig dan voor langdurig en gemakkelijk. Bij het bereiken van doelen hebben we vaak oog voor de korte termijn in plaats van de lange termijn. Door eerst je doel voor op lange termijn te bepalen helpt het je een stip op de horizon te zetten. We zijn immers hier voor the long run. We zijn bezig om meerdere jaren zelfverzekerd op het strand te lopen in plaats van 1 jaar een strakke bikini body.

Help jezelf door goede vragen te stellen: Hoe wil jij over 5 jaar leven? Waar sta je dan? Hoe ziet dat eruit? Hoe voel je je dan? Vervolgens deel je dat op in kleinere doelen, mijlpalen om je aan te meten. Tenslotte is het wenselijk om tussen de mijlpalen en waar je nu staat nog kleinere stapjes te vormen.

Rome is niet niet gebouwd in een dag

ALS-DANNEN voor je leven

Zorg ervoor dat die kleine stapjes tussen de mijlpalen knip-klaar voor je liggen. Zo maak je het concreet en blijft het niet bij een droom of wens. Bijvoorbeeld niet: “Ik wil meer sporten”, maar “als ik elke dinsdag- en donderdag thuis kom van werk ga ik een rondje joggen”. Als-dan plannen zijn giga-helpers om het jezelf gemakkelijker te maken. Het zorgt ervoor dat je veel minder bezig bent met je verandering uitvoeren en helpt bij daadwerkelijk implementatie van je intenties.

Less = more

Door focus aan te brengen in je doelen zorg je voor meer en langduriger resultaat. Kies één ding uit waar je je op wilt richten. Dat ga je doen. Zo lukt het je beter je focus te behouden en daadwerkelijk voortgang te zien. Je kan het zo veel beter laten passen in je dagelijks leven en verwerken in je routine. Je brein went langzaam aan de verandering en daar heb je goud in handen. Vaker willen we alles tegelijk doen. Bijvoorbeeld meer sporten, andere ochtend routine, gezonder koken en daarnaast nog alle dagelijkse bezigheden volbrengen die er al waren (werk, kids naar school, mantelzorg, huishouden). Je aandacht verdelen is vragen om moeilijkheden als het om verandering aankomt. Voer dus eerst één ding heeeel goed uit en ga dan pas door naar het volgende.

Wees jezelf altijd 2 stappen voor!

Als je voornemen is om in gewicht af te vallen is het handig om alvast na te denken over wat je gaat doen als je op verjaardag een stuk taart aangeboden krijgt. Of als je weer een trek hebt onderweg naar huis wat je dan gaat doen. Bedenk alle verleidingen die bij jou doel komen kijken en hoe je daarop zou reageren. Zo blijf jij jezelf altijd 2 stappen voor.

Roze olifant vermijden

Hoe mega tof ik olifanten ook vind, die roze olifant hoeven we niet per se uit te nodigen bij het veranderen van ons gedrag. Vaker zijn we als mensen geneigd bij veranderen van ons gedrag of leefstijl te bedenken wat we allemaal NIET mogen. Bijvoorbeeld: niet meer roken, stoppen met snoepen, geen tweede keer opscheppen. Je brein herkend echter het woordje ‘niet’ niet, waardoor het juist de focus legt op datgene wat jij probeert te vermijden. Je herhaalt constant dat je die paaseitjes bijvoorbeeld niet gaat nemen, eindstand: je hoofd bedenkt allerlei manieren om je te overtuigen ze wel te nemen. Bedenk liever wat je wel mag nemen of wat je wel mag doen. Bijvoorbeeld als ik zin heb in een sigaret, neemt ik in plaats daarvan een stuk fruit of een lolly. Vaker is je brein dan afgeleid van de roze olifant, neemt de hunkering af en is het tevreden.

Laat ons jou helpen!

Heb je zelf HS of een van je naasten, word dan voor slechts € 25,- per jaar lid van de HPV. Want je staat er niet alleen voor! Je ontvangt onze nieuws-updates over onderzoek en behandelingen, het blad HeeldeHuid en uitnodigingen voor bijeenkomsten en (online) lotgenotencontact. En hoe meer leden, hoe groter onze vuist voor belangenbehartiging voor iedereen met HS in Nederland en België.

Doneer en help mee!

Wil je ons op een andere manier steunen? Met een (eenmalige) online donatie vanaf € 5,- kun je ons al helpen. Kies in het formulier welk bedrag je wilt doneren en je draagt direct bij aan meer bekendheid en juiste behandeling van de ziekte én aan informatie en steun voor mensen met HS. De HPV heeft een ANBI-status: jouw donatie is geheel of gedeeltelijk aftrekbaar van de belasting.

Onze sponsoren

HPV logo Janssen
AllweCare logo
Novartis