Er zijn voor Sinus Pilonidalis diverse behandelvormen:

  • Niet operatieve behandelingen
  • Operatieve behandelingen
  • Weinig ingrijpende operatieve behandelmethoden

Met uw behandelend arts bespreekt u welke behandeling het beste bij uw situatie past. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende behandelvormen en de voor- en nadelen.

Niet operatieve behandelingen

Behandelingen zonder operatie zijn leefstijlaanpassingen, zoals het verbeteren van de hygiëne, gewichtsverlies en het stoppen met roken. Het zijn behandelingen die u zelf uitvoert.

Soms wordt geadviseerd om de bilnaad te ontharen. Hier is echter geen wetenschappelijk bewijs voor. Ontharing kan mogelijk bijdragen aan een betere hygiëne in de bilnaad en zo een effect hebben. Het wordt afgeraden om de bilnaad te scheren. Het effect van ontharingscrème en laserontharing zijn onvoldoende onderzocht. Onderzoekers hebben wel aangetoond dat de haren in de onderhuidse sinus vaak (afgeknipte) hoofdharen zijn. Het is daarom aan te raden om na kappersbezoek te zorgen dat de afgeknipte haren niet in de bilnaad terecht komen.

Operatieve behandelingen

Operaties kunnen worden uitgevoerd onder narcose, onder verdoving via een ruggenprik of onder plaatselijke verdoving. Dit is afhankelijk van de uitgebreidheid van de aandoening en de operatie en van uw eigen voorkeur. U bespreekt dit met de behandelend arts.

Behandelingen met een operatie worden onderverdeeld in:

Excisie (wegsnijden) met open wondgenezing.

Hierbij wordt de sinus verwijderd en de wond opengelaten.

Voor- en nadelen
Deze operatie wordt veel uitgevoerd omdat deze kort duurt en makkelijk is. Echter, de tijd tot wondgenezing is lang: gemiddeld zeventig dagen. De genezingstijd neemt toe naarmate de wond groter is. Deze lange tijd wordt door patiënten als zeer belastend ervaren vanwege de pijn en het ongemak tijdens liggen, zitten en sporten. Het percentage patiënten waarbij de aandoening terugkeert na de operatie is 16.5% na vijf jaar.

Excisie (wegsnijden) met gesloten wondgenezing.

Hierbij wordt de sinus verwijderd en de wond gesloten. Er zijn verschillende operatietechnieken die hierbij worden toegepast.

Excisie buiten de middenlijn van de bilnaad

Bascom II (Cleft Lift). Hierbij wordt het ontstoken weefsel en de onderhuidse haren verwijderd, en wordt de bilnaad iets minder diep gemaakt. Dit laatste gebeurt door een deel van de huid van de bilnaad te verwijderen, waarbij de (ongezonde) huid in het midden van de bilnaad ook wordt weggehaald. Het litteken na deze operatie ligt iets naast het midden van de bilnaad omdat wonden daar beter genezen dan midden in de bilnaad.

Karydakis plastiek. Hierbij wordt de ontstoken huid en de onderhuidse haren verwijderd, en de huid gesloten buiten de middenlijn in lagen.

Limberg plastiek ofwel zwaaiplastiek. Hierbij wordt de ontstoken huid en de onderhuidse haren verwijderd, en een lap huid van uw bil over de wond van de verwijderde haarnestcyste geplaatst.

Voor- en nadelen
Deze operatietechnieken worden veel minder toegepast voor de behandeling van sinus pilonidalis. De wondgenezing is echter aanzienlijk korter waardoor patiënten sneller hun dagelijkse bezigheden kunnen hervatten. Bij deze operatietechnieken neemt de tijd tot wondgenezing niet toe als de wond groter is. Het percentage patiënten waarbij de aandoening terugkeert na de operatie ligt na vijf jaar tussen de 2 en 10 %.

Excisie in de middenlijn van de bilnaad

Een andere mogelijkheid is een excisie in de middenlijn van de bilnaad. Uit verschillende onderzoeken blijkt echter dat deze techniek slechte resultaten geeft. Het percentage patiënten waarbij de aandoening terugkeert na de operatie is hoog. Daarnaast is er veel vaker sprake van wondinfecties. Deze behandelvorm wordt daarom niet aangeraden.

Weinig ingrijpende operatieve behandelmethoden

Bij ingrijpende operatieve behandelmethoden ontstaat er geen grote wond in de bilnaad waardoor de tijd tot wondgenezing korter is. De kans op terugkeer van de aandoening lijkt bij deze behandelvormen iets hoger te zijn. Minimaal invasieve methoden lijken een goede optie te zijn bij simpele, niet gecompliceerde typen sinus pilonidalis.

Er zijn de volgende behandelmethoden:

  • Deroofing. Hierbij wordt de huid over de sinus weggesneden, en wordt de sinus schoongemaakt. De huid wordt opengelaten
  • Pit picking. Hierbij wordt de holte onder de huid schoongemaakt via de openingen in de bilnaad. Deze huidopeningen worden opengelaten.
  • Pit picking met fenol. Hetzelfde als pit picking waarna aansluitend de cyste wordt gespoeld met een etsende stof (fenol).
  • Pit picking met lasertherapie. Hetzelfde als pit picking waarna een speciale laserdraad via de open verbinding in uw huid in de haarnestcyste wordt geschoven. De laserdraad wordt langzaam naar buiten getrokken. Hierbij geeft de draad gecontroleerde laser-energie (hitte) af. Door de laserbehandeling sluit de open verbinding in ongeveer zes weken.
  • Bascom I. Hierbij wordt de holte onder de huid schoongemaakt via de openingen in de bilnaad. Deze huidopeningen worden gesloten en er wordt een opening aan de zijkant van de bilnaad gemaakt voor de afvoer van het wondvocht.
  • EPSIT (Endoscopic Pilonidal Sinus Treatment). Hierbij wordt de holte onder de huid schoongemaakt middels een flexibele slang (endoscoop) met diathermie (warmte).

Incisie (open snijden) met drainage

Insnijden (incisie) en drainage. Een behandelvorm die wordt toegepast bij een acuut abces is het opensnijden van de zwelling en afvoeren van het pus. De huid wordt opengelaten.