De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een grote subsidie van 11,7 miljoen euro toegekend aan het project Next Generation ImmunoDermatology (NGID). Dit richt zich op de ontwikkeling en toepassing van geavanceerd biomarker onderzoek in de zes huidziekten psoriasis, eczeem, hidradenitis suppurativa, urticaria, cutane lupus erythematosus en mycosis fungoides. Biomarkers zijn ontstekingsstofjes in het bloed die een beeld geven van hoe het met de ziekte gesteld is. Voor HS zijn er eigenlijk nog geen biomarkers bekend. Het project probeert dus uit te vinden of er biomarkers voor HS in het bloed te vinden zijn. Het project is in juli 2023 van start gegaan en zal 6 jaar duren.

Doel NGID

NGID heeft als motto “the right care for the right patient at the right moment”, met als doel met de resultaten van het onderzoek uiteindelijk de juiste zorg voor de juiste patiënt op het juiste moment te kunnen ontwikkelen.

Deelname HPV patiëntenpanel bij kick-off

Onze vrijwilliger Jorien werd namens de Hidradenitis Patiënten Vereniging gevraagd deel te nemen in het patiëntenpanel bij de officiële kick-off van dit project, wat in het Boerhaave museum in Leiden plaatsvond. Ook Francine was namens de HPV bij de kick-off aanwezig. Samen met twee ervaringsdeskundigen met huidlupus en psoriasis, hebben wij alle aanwezigen tijdens het patiëntenpanel onder andere mogen vertellen over hoeveel impact onze huidziekten op het dagelijks leven hebben, wat de uitdagingen zijn in de zoektocht naar een juiste behandelvorm en wat dit onderzoek voor ons zou kunnen betekenen.

Alle waardevolle informatie die vergaard is tijdens deze kick-off is door de organisatie meegenomen en gebruikt om het project verder relevant vorm te geven. Daar is in een Teams meeting op 31 januari 2024 een update over gegeven met een gepresenteerd opzetsvoorstel voor het verloop van het onderzoek en deze resultaten zijn met alle betrokkenen besproken.

Protocol van het onderzoek Skinergy

De klinische studies zullen plaats gaan vinden onder de nieuwe naam SKINERGY, afgeleid van synergy, skin en energy. Het wordt een samenwerking tussen diverse specialismen, waarbij de onderzoeken vooralsnog in eerste instantie in alle Nederlandse academische ziekenhuizen en het Centre for Human Drug Research te Leiden zal plaatsvinden, later potentieel ook andere centra.

Per huidziekte willen ze 120 volwassen deelnemers, die een nieuwe behandeling nodig hebben, gaan onderzoeken en een ‘gezonde’ controlegroep van 120. Dat zijn 840 deelnemers in totaal. Dat houdt in dat er binnen de groep van 120 met hidradenitis suppurativa er 40 behandeld zullen worden met een combinatie van clindamycine/rifampicine, 40 met een TNF alfa remmer en 40 met Secukinumab/IL-17 remmer.

De werkwijze voor de klinische studies zal zijn dat de patiënt een advertentie ziet of een uitnodigingsbrief krijgt vanuit het ziekenhuis, de patiënt interesse toont, er de proefpersonen informatie folder (PIF) opgestuurd wordt, er een informatiebijeenkomst gehouden wordt (fysiek, online of telefonisch), er een keuringsbezoek plaatsvindt en PIF ondertekend wordt, dan zal het daadwerkelijke onderzoekstraject plaatsvinden.

Tijdens het onderzoek is er een vooraf een medische keuringsdag en vervolgens een aantal visitedagen. Tijdens deze dagen worden er diverse huidonderzoeken gedaan, vragenlijsten worden ingevuld, 2d en 3d foto’s gemaakt en (eventueel) biopten genomen. Optioneel ook het opvangen en onderzoeken van de ontlasting en het dragen van een smartwatch voor 2 weken die diverse vitale functies checkt, maar ook slaap en jeukreactie door middel van krabben meet.

Feedback en informatievoorziening

Er is tijdens de Teams meeting gediscussieerd over deze opzet en of daar dingen beter of anders in kunnen. We hebben het gehad over wat belangrijk is bij deelname aan het onderzoek of wat er nodig is daartoe te kunnen beslissen, dat er een lage drempel moet zijn om mee te doen aan het onderzoek, duidelijke informatie in begrijpbare menselijke termen over de inhoud, de tijdsinvestering en vergoeding van het onderzoek, etc.

Op dit moment is een verdere uitwerking van de samenvatting van het protocol van het NGID SKINERGY onderzoek in voorbereiding en die wordt aan elke betrokken patiëntenverening teruggekoppeld voor nieuwe feedback. Die feedback wordt vervolgens meegenomen in de eindversie van het protocol die naar verwachting medio april 2024 ingediend zal worden bij de ethische commissie.