In het najaar van 2022 en voorjaar van 2023 zijn er twee grote symposia geweest over de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van Hidradenitis Suppurativa. Er kwamen verschillende thema’s aan bod zoals genetica, behandelingen, chirurgie en patiënt gerelateerde onderwerpen. Het team Internationaal van de HPV heeft deze symposia gevolgd en brengen jullie graag op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HS.

Patiëntvisie

Er is steeds meer aandacht voor de beleving van patiënten met HS. Momenteel lopen er verschillende onderzoeken die kijken naar de ervaringen van patiënten. Ook wordt er aan de artsen gevraagd meer aandacht te schenken aan pijn, geur, psychische problemen, seksuele problemen, algemeen welzijn, leefstijl en patiëntbetrokkenheid.

Chirurgie

Chirurgie speelt een belangrijke rol in de behandeling van HS. Helaas zijn er nog maar weinig onderzoeken naar de effectiviteit van chirurgie en naar de combinatie van chirurgie met biologicals of antibiotica.

Oorzaak en ziekteproces

Er worden nog steeds veel onderzoeken gedaan naar het ziekteproces bij HS. Welke eiwitten en immuuncellen spelen een rol? Hoe zit het met bacteriën? Welke genen zijn betrokken bij de ontwikkeling en het ziekteverloop? Hieromtrent blijft nog heel veel onduidelijk en lijken verschillende patiënten ook andere patronen te vertonen. In de toekomst zou dit een mogelijkheid kunnen betekenen om mensen met HS in te delen in de zogenaamde fenotypes, maar dan op basis van de betrokken cellen en de mogelijke behandelingen hiervoor. Behandelingen zouden dan meer patiënt specifiek kunnen worden.

Comorbiditeiten

Dit zijn aandoeningen die heel vaak samen voorkomen bij mensen met HS. Voorbeelden hiervan zijn de ziekte van Crohn, depressie, sinus pilonidalis (haarnestcyste), polycystisch ovarieel syndroom (PCOS) en psoriasis. Ook hier zijn onderzoeken lopende naar een gemeenschappelijke factor. Waarom hebben mensen met HS bijvoorbeeld ook vaker dan de gemiddelde bevolking de ziekte van Crohn?

Diagnostiek

Op het gebied van diagnostiek is het onderzoek op dit moment vooral gebaseerd op het maken van echo’s van de aangedane gebieden van de huid. Hieruit blijkt dat met een echo de letsels veel beter te zien zijn en de ernst van de letsels veel beter beoordeeld kan worden. Er wordt gepleit om standaard bij elke HS patiënt een echo te maken.

Behandelingen

Op het gebied van behandelingen blijven de onderzoeken naar nieuwe biologicals volop lopen. Zoals eerder al gecommuniceerd zullen dit jaar twee nieuwe biologicals op de markt komen voor de behandeling van HS, Bimekizumab en Secukinumab. Andere biologicals die onderzocht worden zijn het gekende adalimumab, maar ook Povorcitinib en beprocitinib.

Er wordt verwacht dat binnen de 7 à 8 jaar 8 tot 10 nieuwe geneesmiddelen voor HS op de markt zullen komen.

Met betrekking tot antibiotica blijft het advies voorlopig hetzelfde, namelijk tetracyclines als eerste keuze en nadien een combinatie van clindamycine en rifampicine. Metformine wordt ook steeds vaker onderzocht en blijkt een mogelijke werking te hebben bij patiënten met signalen van hyperandrogenisme en PCOS.

 

Wil je de volledige verslagen ontvangen van beide symposia, stuur dan een mailtje naar secretariaat@hidradenitis.nl

We weten dat in verslagen over wetenschappelijk onderzoek veel moeilijke termen voorkomen. We proberen dit zoveel mogelijk te vermijden, maar dit is niet altijd mogelijk. Bij vragen kan je ons contacteren op hetzelfde email-adres.